Βοτανική

Βοτανική

Βοτανική

Η Aboca υλοποίησε το συγκεκριμένο κλάδο Επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της. Δεν περιορίζεται στην κλασική προσέγγιση, μελετώντας την ανατομία και τη φυσιολογία των φυτών και ταξινομώντας στη συνέχεια τα είδη και τις ποικιλίες, αλλά προχωρά ακόμη παραπέρα.

Πράγματι, η Aboca έστησε ένα Φαρμακευτικό Κήπο, ένα πραγματικό και άρτιο φυτοχημικό εργαστήριο στο ύπαιθρο που, με τη φροντίδα και υπό τη διαχείριση μιας ομάδας ειδικών, παρέχει τη δυνατότητα:

  • να έχουμε στη διάθεσή μας φυτά ταυτοποιημένης προέλευσης και να μελετούμε τις συνθήκες εγκλιματισμού και τη δυνατότητα καλλιέργειας και εφαρμογής τους σε μεγάλη κλίμακα,
  • να παρέχουμε πρώτες ύλες που είναι ασφαλείς και ταυτοποιημένες από τις άλλες κατηγορίες Έρευνας που διεξάγει η εταιρεία (ιδιαίτερα τη Φυτοχημική, την έρευνα Τεχνολογίας-μορφής και την Προκλινική).

Άλλη μία εξέλιξη που φέρει την υπογραφή της Aboca στα πλαίσια της Βοτανικής Έρευνας αποτελεί το Εργαστήριο Φυτικής Γονιδιωματικής.

  • Αυτό το εργαστήριο έχει σαν αποστολή να αναπτύσσει μεθόδους (ορθολογικής οργάνωσης μέσω ειδικών πρωτοκόλλων) βασισμένες σε τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας του DNA που αποσκοπούν στην ταυτοποίηση των φυτικών ειδών και οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται από την Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας της Aboca.
  • Αυτά τα πρωτόκολλα επιτρέπουν τη διάκριση κάθε βοτανικού είδους σε σχέση με πιθανά παράγωγα αλλοίωσης ή τον εντοπισμό πιθανού DNA μέσα στα τελικά προϊόντα και συνεπώς την ανιχνευσιμότητά του.

Η διαδικασία αυτή μάς δίνει τη δυνατότητα να τηρούμε ένα προαπαιτούμενο για την ασφαλή χρήση των φυτοθεραπευτικών προϊόντων, την εγγύηση ποιότητας δηλαδή που συμπεριλαμβάνει την ακριβή ταυτοποίηση των φυτικών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος.

Για το σκοπό αυτό, ενίοτε δεν αρκεί μόνο η παρατήρηση των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, ιδίως όταν πρόκειται για μεταποιημένο υλικό, ενώ η μελέτη των χημικών και μεταβολικών προφίλ ενίοτε υπόκειται σε περιορισμούς ανάλογα με το μέρος του φυτού που χρησιμοποιήθηκε, με τη σχετική εξελικτική μελέτη, με την προέλευσή του ή με τις διαδικασίες επεξεργασίας στις οποίες υποβλήθηκε το φυτικό υλικό.

Οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας που βασίζονται στην ανάλυση του DNA ξεπερνούν εύκολα τέτοιου είδους προβλήματα και έχουν μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα σε σχέση με τα χημικά τεστ, σε σημείο που επιτρέπουν να γίνονται διακρίσεις όχι μόνο όσον αφορά το είδος αλλά ακόμα και το υποείδος και την ποικιλία.

Οι μεθοδολογίες της Επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα της Φυτοχημείας και της Γενετικής, χρησιμοποιούνται από την Aboca και στον τομέα των καλλιεργειών με στόχο:

  • καλύτερη ποιότητα δρόγης,
  • καλύτερη παραγωγική απόδοση,
  • τη βελτίωση ορισμένων αγρονομικών χαρακτηριστικών (τρόπος ανάπτυξης, αντοχή στον παγετό, αντοχή σε ορισμένες φυτοπαθολογίες κλπ).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια γενετική βελτίωση μέσω της επιλογής φυτών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα συμπαγή τρόπο ανάπτυξης, περίοδο άνθισης και άλλα.

Από αυτά τα φυτά προκύπτουν, έπειτα από διαδοχικές διασταυρώσεις, επιλεγμένα φυτά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (μητρικά φυτά). Από τα μητρικά φυτά αποκομίζεται ο σπόρος που θα χρησιμοποιηθεί για τη γεωργική παραγωγή.