Ερευνούμε

Ερευνούμε

Ερευνούμε

Η έρευνα για μας είναι μια αξία, ένα ιδανικό που μας οδηγεί προς το νέο μέσω της φύσης. Για την υγεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Ερευνούμε

Η ικανότητά μας για καινοτομία είναι αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της έρευνας που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Οι ερευνητές μας συνεργάζονται στενά με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο τον εντοπισμό των καλύτερων μοριακών συμπλόκων για τις διάφορες ανάγκες υγείας.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη έχει λάβει 32 εθνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φέρνοντας μεγάλες καινοτομίες που έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να είναι πρωτοποριακές στη χρήση των φυσικών μοριακών συμπλόκων στον φαρμακευτικό τομέα.

Έρευνα για μας σημαίνει ανακάλυψη, γνώση, μελέτη. Αυτό που αρχικά φαινόταν αδύνατο, χάρη στην έρευνα υλοποιήθηκε: από το λυοφιλοποιημένο πολυκλασματικό εκχύλισμα, μέχρι τα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν, μέχρι την ανάπτυξη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την εφαρμογή των νέων “-omics” πλατφορμών, γονιδιωματικής, γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών, της μεταβολομικής, της μεταγραφωματικής, και των φαρμακευτικών φυτών.

Μελέτες που επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα των πολλαπλών συνδυασμών των φυσικών ουσιών και τη δράση τους στον οργανισμό. Επενδύουμε στην έρευνα πριν από την ανάπτυξη ενός προϊόντος και συνεχίζουμε να το κάνουμε ακόμη και μετά, για να επικυρώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του.

Η συνεχής μελέτη των φυσικών μοριακών συμπλόκων, εξελιγμένων επιστημονικά και τεχνολογικά προηγμένων, μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων με ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα.

22 Κλινικές μελέτες


37 Παρατηρητικές μελέτες

1042 Φαρμακευτικά είδη που βρίσκονται στον πειραματικό βοτανικό κήπο


38 Μέθοδοι αναγνώρισης

28 Projects Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας

40 Ερευνητικά κέντρα για εθνικές και διεθνείς συνεργασίες


42 Τομείς έρευνας

15 Ιδιόκτητες τεχνολογίες παραγωγής


7 Ιδιόκτητες τεχνολογίες εξόρυξης

1200 Τυπογραφημένοι τόμοι από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα αφιερωμένοι στην θεραπευτική αξία των φυτών


31064 Ψηφιοποιημένες και αποθηκευμένες παλιές ιατρικές συνταγές


10375 Ψηφιοποιημένα βοτανικά φύλλα

53 Μεταβολομικές μέθοδοι


72 Τα φυτοσυμπλέγματα που αναλύθηκαν στο 100% της σύνθεσης


85 Αναλυτικές μέθοδοι


330 Νέα εκχυλίσματα


1124 Νέα κλάσματα

200 200 Βάσεις δεδομένων διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω του STN (Scientific and Technical Information Network)

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
φαρμακολογικός
Φαρμακευτική Τεχνική
ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ
βιβλιογραφία