Τομέας γεωργίας

Τομέας γεωργίας

Τομέας γεωργίας

“Η έρευνα στον τομέα της γεωργίας είναι το σημείο σύγκλισης μεταξύ της επιστήμης και της φύσης, βασικές αρχές στις οποίες θεμελιώνεται ο κόσμος της Aboca”

 

Σάρα Μερκάτι – Γεωργική έρευνα