Προκλινική

Προκλινική

Προκλινική

Αυτό το είδος Έρευνας χρησιμεύει κυρίως στην ταυτοποίηση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των φυτικών εκχυλισμάτων ή των μειγμάτων τους και τελικά στην ανακάλυψη νέων προορισμών χρήσης.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα αυτών των μελετών μάς επιτρέπουν να επιλέξουμε τα εκχυλίσματα/κλάσματα των φυτών που θα χρησιμοποιήσουμε στα τελικά προϊόντα, βάσει αντικειμενικών επιστημονικών δεδομένων: αποτελεσματικότητα της βιολογικής δράσης και προφίλ ασφάλειας.

Η Προκλινική έρευνα, που μελετά την αλληλεπίδραση με βιολογικές δομές όπως τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα, διαδραματίζει επίσης έναν καίριο ρόλο στην επεξήγηση των επιδράσεων των φυτοσυμπλεγμάτων και φτάνει μέχρι την αναγνώριση ή την επιβεβαίωση συγκεκριμένων μηχανισμών δράσης.

Αυτό το είδος έρευνας διεξάγεται σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα με υψηλή εξειδίκευση στη Φαρμακολογία, τη Φυσιολογία και την ανθρώπινη Ανατομία.

Υπό το φως των πιο πρόσφατων ευρημάτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, που υπογράμμισαν το σπουδαίο ρόλο που κατέχουν οι μεταβολές του DNA σε απόκριση των εξωτερικών, διατροφικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών καταπονήσεων, η Aboca, στα πλαίσια της Προκλινικής έρευνας δημιούργησε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της ένα εργαστήριο Γονιδιωματικής, που εξειδικεύεται στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα φυτοσυμπλέγματα είναι ικανά να διαμορφώσουν την έκφραση του DNA.