Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Μουσείο Aboca

Το μουσείο της Aboca, το αυθεντικό και μοναδικό Μουσείο των Βοτάνων, ανακτά και διαδίδει τη χιλιετή ιστορία της σχέσης μεταξύ του Ανθρώπου και των Φυτών.

Επιμόρφωση

Από την αρχή της δραστηριοποίησής της, η Aboca θεώρησε απαραίτητο να συνοδεύει τις παραγωγικές και εμπορικές της πρωτοβουλίες με μια καίρια δραστηριότητα Επιμόρφωσης που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους άμεσους πελάτες (Φαρμακοποιούς και Βοτανολόγους) αλλά και στους γιατρούς και τους καταναλωτές.
Πρωταρχικός σκοπός της Επιμόρφωσης είναι η διάδοση του πολιτισμικού πλούτου που αφορά τα φαρμακευτικά φυτά.

Εκδοτική δραστηριότητα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ABOCA – Αντίτυπα, βιβλία τέχνης, ιστορικά και επιστημονικά βιβλία