Χώρες του κόσμου

Χώρες του κόσμου

Είμαστε παρόντες στην Ιταλία και σε 13 χώρες στον κόσμο με 5 άμεσα υποκαταστήματα σε Ισπανία,Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και ΗΠΑ, αποκλειστικά σε επαγγελματικά κανάλια κυρίως φαρμακεία.

Η επιλογή των επαγγελματικών καναλιών και οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης διασφαλίζουν εξατομικευμένες και έγκυρες συμβουλές.