Επαγγελματικά κανάλια

Επαγγελματικά κανάλια

Από την αρχή έχουμε επιλέξει να διανέμουμε τα προϊόντα μας μόνο σε εκείνους που ήταν πραγματικά πρόθυμοι να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης και ανάπτυξης για τη φυσική υγεία ώστε να μάθουν πώς να συμβουλεύουν καλύτερα τους ανθρώπους.
Image 3

Διανέμουμε κατευθείαν σε  27.500 φαρμακεία, και σε άλλα 7400 σημεία πώλησης εξειδικευμένα για την υγεία.

Για την περαιτέρω αναβάθμιση της διανομής μας, το 2000 δημιουργήθηκε η Apoteca Natura, το πρώτο δίκτυο εξειδικευμένων φαρμακείων για την αυτοθεραπεία, πρόληψη και φυσικά προϊόντα που υπάρχουν στην Ιταλία και την Ισπανία, με πάνω από 845 φαρμακεία.

Από το 2007 στην Ιταλία και το 2016 στην Ισπανία είναι ενεργό το δίκτυο των ιατρικών επισκεπτών, με σκοπό να φέρει το ιατρικό επάγγελμα να αναγνωρίζει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των φυσικών μοριακών συμπλόκων στην καθημερινή κλινική πρακτική του.
Στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία δραστηριοποιείται μέσω του δικτύου των διεθνών μας διανομέων.