Βρείτε προϊόντα

Φιλτράρετε με:

Showing all 2 results

  Leviaclis

  Ανάγκη υγείας: Δυσκοιλιότητα Κένωσης
  Σειρά: Leviaclis
  6 μικροκλύσματα μίας χρήσης με πώμα ασφαλείας των 10 g το καθένα

  Μικροκλύσμα με Promelaxin

  Leviaclis pediatric

  Ανάγκη υγείας: Δυσκοιλιότητα Κένωσης
  Σειρά: Leviaclis
  6 μικροκλύσματα μίας χρήσης με πώμα ασφαλείας των 5g το καθένα

  Μικροκλύσμα με Promelaxin