Офиси

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

uffici

 “Нашата работа ни кара да сме в непрекъснат контакт с обществото, потребителите, фармацевти, билкари, лекари и това естествено е много стимулиращ аспект. Да изучаваме, да разпространяваме научна информация, техники за консултиране с персонализиран и увлекателен подход, осъществяването на образователни курсове въз основа на специфични нужди, прави нашата работа всеки ден разнообразна и представлява възможност за непрекъснато професионално израстване”

Киара Матеини (Chiara Matteini) - Координатор Aboca Образование

Маринела Пескари (Marinella Pescari) - Научен ръководител Aboca образование

“Нашият живот, предаван на живо, всеки ден, където любезността и усмивката са нашата сила!”

Фронт офис

“Една солидна база, потопена сред природата, където се съчетават компетентност и сърдечност.”

Администрация

“Моята работа ме кара да одухотворявам цифрите и да бъда винаги в крак с новите счетоводни стандарти.”

Микела Бонкомпани (Michela Boncompagni) - Счетоводител

 “Нашата работа е изпълнена със стимули, всеки ден е едно предизвикателство, което ни кара да откриваме нови пространства чрез науката, закона и стрикността ... и още с много хъс, решителност и винаги с усмивка!”

Елена Карбони (Elena Carboni) – Ръководител Регулаторен офис, Италия

Нашата работа е истинско  “съкровище”!

Хазна

“От дете мечтаех, моят баща или моят дядо да ме научат да разпознавам растенията, за съжаление това не се случи.
Но по време на едно мое пътуване попаднах в Aboca, на които благодаря, че ми предадоха ентусиазма, познанието, страстта към културата на билкарството. Това предадох на моите деца, на моите клиенти, които от 16 години се включват в проектите на тази фирма, която "естествено" е фантастична!

Мариза Мочелин (Marisa Mocellin) – Търговски агент на Aboca

“Тайната на моята работа е ентусиазмът, а ентусиазмът е заразен; всичко това става със съзнанието, че работя в една фирма, която е израстнала много през годините, но която е съхранила семейният си облик и ентусиазмът от миналото. Тази особеност я прави уникална и вероятно трудна за подражание.”

Габриеле Горони (Gabriele Goroni) - Търговски агент на Aboca

Коя е моята ежедневна страст? "да създавам връзки с клиентите"

Спертили Стефано (Spertilli Stefano) - Търговски агент на Aboca

Хора и дейности