Обучение

От самото начало на дейността си, Aboca смята за изключително важно да съчетае производствените и търговски инициативи със значителна образователна дейност, предназначена преди всичко към директните клиенти (фармацевти и билкари), но също така към лекарите и потребителите.

Основната цел на обучението е разпространението на културата, свързана с билките. Като се има предвид, че фитотерапията е алопатична дисциплина и че се позовава на същите принципи, както конвенционалната медицина, е необходимо фармацевти, билкари, здравни работници най-общо казано, да имат правилни и цялостни познания за свойствата, индикациите и противопоказанията на билките, така че да се гарантират на потребителя подходящите натурални средства за добро здраве и състояние на организма.

Друга важна цел на обучителната дейност е да се прилагат тези познания в ежедневната практика: да се предостави по-задълбочена информация, инструменти и методологии за изграждане на професионални съвети, които да допълват с научната си издържаност познанието за нуждите на здравето, на стила на живот и натуралния продукт, дори и да се предвидят комбинации с лекарства или други терапевтични интервенции.

Обучението на Aboca, се опитва да отговори на всички запитвания на своите клиенти, занимава се и с управленческата сфера чрез организирането на специфични курсове, които са предназначени за представяне и дискутиране на техники за мениджмънт, приложими във фармацията и билкарството, така че да се предоставят всички необходими елементи за правилното управление и организация на търговския обект.

Aboca се среща всяка година с над 5000 човека, като организира повече от 150 курса в седалището на фирмата и на национална територия, групирани в зависивост от вида на съдържанието:

  • Курсове за техническо усъвършенстване – научно и управление на съвета
  • Курсове за управление

Дори и с партньорите и чуждестранните клиенти Aboca използва същия подход, като поставя солидни бази за сътрудничество чрез обучителна дейност, която предвижда провеждане на уъркшопове за по-задълбочено разглеждане на специфични теми в седалището на фирмата.

През последните години обучението на място в залите на фирмата е подкрепено от on line обучение, така че обучението да бъде по-гъвкаво.

С този инструмент адекватно може да се отговори (заради бързината и целостта) на все по-нарастващия брой запитвания за обучение, да се персонализират в зависимост от запитванията на отделни лица, без да се утежнява извършването на дейности в търговските обекти през работно време.

Този тип обучение е стартирало с дигитализацията на материалите за обучение на хартиен носител (Техническо ръководство за обучение) и с използването на най-модени техники за комуникация като видеоконференции и дистанционно обучение.

 Предложени са били също така и курсове с акредитация ECM за фармацевти, билкари и педиатри и е било възможно да се структурират специфични системи за проверка на знанията от курсовете на обучение.

И накрая от около 5 години обученията, провеждани от Aboca са обогатени благодарение на важния принос на научната информация за лекарите, чрез организиране на специфични курсове на място и системна обучителна дейност при лекарите-педиатри, провеждана от специализиран персонал по цялата национална територия.

На преден план
Дружеството, което стартира от системната визия на живота и което чрез науката преначертава начина, по който хората се...
След като португалските аптеки са гласували за него, GrinTuss спечели наградата Almofariz 2018, обявена от списание...
COLILEN IBS спечели наградата iDermo Bronce  за най-добър иновативен лекарствен продукт
Барселона, 7 юни – На церемонията по връчването на 5 юни в Ла Педрера в Барселона, една от най-емблематичните сгради на...
Информация
Информация

Желаете ли да получавате информация, свързана с Aboca, относно нашите продукти или нашите инициативи?

Свържете се с нас