Интегрирана научноизследователска дейност

Иновационният капацитет на Aboca е резултат на огромни инвестиции в различни сфери на изследователска дейност, които се допълват помежду си: Исторически изследвания, Научни изследвания (Ботаника, Фитохимия, Предклиника, Генетика, Клиника, Технологично-формулационни изследвания) и Екологични изследвания.

Всеки тип научно изследване се предшества от акуратни библиографски изследвания.

История

Изучаването на древните лечебни средства за различни здравословни проблеми, които се използват и до днес.
Научете повече

Ботаника

Опитното поле с билки на Aboca: представлява фитохимична лаборатория под открито небе.
Научете повече

Фитохимия

В лаборатории с модерно оборудване и авангардна техника.
Научете повече
Предклиника

Предклиника

Идентификация на действието и ефикасността на растителните екстракти и техните смеси.
Научете повече
Клиника

Клиника

Допълнителна научна подкрепа за откриване на все по-ефикасни лекарства.
Научете повече
Генетика

Генетика

За да се прецени влиянието на фитоекстракта върху генетичната транскрипция.
Научете повече
Технологично-формулационни изследвания

Технологично-формулационни изследвания

Големи инвестиции и непрекъснати иновации във всеки отдел на фирмата.
Научете повече
Изследвания в областта на екологията

Изследвания в областта на екологията

Международни учени и изследователи, които дискутират сложните взаимоотношения между човека, природата и науката.
Научете повече