ABOCA СТАВА БЕНЕФИТ ДРУЖЕСТВО

Дружеството, което стартира от системната визия на живота и което чрез науката преначертава начина, по който хората се лекуват сами, реши да се присъедини към новия правен модел, в който самото то стана лидер както по отношение на мисията, така и по отношение на фирмената политика. Благодарение на тази новаторска правна рамка, въведена наскоро в Италия, компаниите имат нова възможност: да въведат в устава на дружеството, заедно с преследването на печалба, целите за обща изгода като съставни елементи на компанията.

След преобразуването в бенефит дружество на AFAM, Общинска фармацевтична компания (Комунални аптеки Флоренция)*, което е начело да Apoteca Natura, компания, която също е в сферата на Gruppo Aboca, сега е ред и на самото Aboca.

За да стане още по-ясен ангажиментът към Общото Благо, Aboca официално сключва споразумение за нова хармония между Компания – Природа – Общност.

От самия ден на основаването й, всъщност, Aboca се ангажира да промотира широк просперитет в полза на Човека, Обществото и Околната среда, като се стреми към Качествен растеж в смисъл на различно разбиране на стойността, в което развитието не преминава през неустойчиво увеличаване на количествата стоки и потребление, а през промяна на системата, в която трябва да се появят качества за истински прогрес на човечеството, както твърди Фритьоф Капра.

Ключовото предизвикателство, продължавайки да се цитираме физика и теоретика на системите, основател и Директор на Центъра за екология в Бъркли, Калифорния, който от години работи с Aboca на културния фронт, е именно едно развитие, насочено към икономически, социално и екологично устойчива система.

“Компанията е част от живата система и трябва да споделя правилата, така че устойчивостта вече да не е просто компенсация за външните последици от производството, а съставна част на самата компания. Стойностите, които преследваме винаги са били заложени в нашето ДНК и сега можем да докажем, че този подход от своя страна в фактор за успех. Да се създаде стойност за дружеството е първото условие, позволяващо на компании като нашата да се утвърди на пазара” заявява Масимо Меркати, упълномощен управител на Aboca Spa Società Agricola.

Както всички Бенефит Дружества, които допълват и въвеждат като задължителни в устава си целите на общата полза в допълнение към тези на печалбата, Aboca се задължава да докладва ежегодно за въздействието на компанията, чрез сертифициране на трета страна, която чрез така наречения Benefit Impact Assesment (BIA), ще оцени правилното изпълнение на задълженията, поети от дружеството и ще приложи този отчет към баланса на дружеството.

Създаването на споделена стойност за Aboca е конкретно обяснено в четири сфери на действие: изследвания и иновация, подобряване на околната среда, култура и общност, стойност на хората.

ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНОВАЦИЯ
Изследване и разработване на 100% естествени молекулярни комплекси, научно развити и получени чрез технологично усъвършенствани производствени процеси, с цел подобряване на здравето на хората.

Естествеността на продуктите и изследванията, насочени към избягване на небиоразградими химически синтезни вещества и чужди на жизнения цикъл, са в основата на нов системен поглед върху здравето. Поглед, който цели преразглеждането на физиологията на човека за откриване на нови ефикасни и безопасни терапевтични решения, за по-устойчиво здраве.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА Разпространение на екологосъобразни и усъвършенстващи се практики и по-специално на биологичното земеделие като система за култивиране, основана на зачитане на природните ресурси, биоразнообразието и жизнеността на почвата. СТОЙНОСТ НА ХОРАТА Създаване на положителна работна среда, насочена към остойностяването и към благополучие за хората, за развиване на потенциала на всеки човек и за повишаване на гордостта от работата в компанията.

КУЛТУРА И ОБЩНОСТ
Конкретна ориентация към културното, социалното и икономическото развитие на общностите, в които компанията работи, с инициативи за повишаване на осведомеността по въпросите на устойчивото развитие и общото благо.

За Бенефит Дружествата
Иновативната правна форма на дружество е влязла в сила през 2016 г. в Италия (Закон от 28 декември 2015 г., № 208, алинеи 376-383 и приложения 4 – 5, обнародван в gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg), първата страна в света след САЩ и е възприет до днес от над 3 000 дружества в света, от които над 300 в Италия. Управлението на бенефит дружества изисква от мениджърите балансиране между интереса на съдружниците и колективния интерес. Бенефит дружествата трябва да назначат лице, отговарящо за въздействието на дружеството и се ангажират да докладват за дейността си прозрачно и изчерпателно чрез годишен доклад за въздействието, който законът изисква да бъде извършен съгласно признатите стандарти за оценка. Aboca е приело, като отправна точка за доклада за въздействието, архитектурата на B Impact Assessment, разработен от 2006 от B Lab, организация с нестопанска цел, която промотира сертифицирането B Corporation (bimpactassessment.net/societ%C3%A0-benefit).

 
 
На преден план
Дружеството, което стартира от системната визия на живота и което чрез науката преначертава начина, по който хората се...
След като португалските аптеки са гласували за него, GrinTuss спечели наградата Almofariz 2018, обявена от списание...
COLILEN IBS спечели наградата iDermo Bronce  за най-добър иновативен лекарствен продукт
Барселона, 7 юни – На церемонията по връчването на 5 юни в Ла Педрера в Барселона, една от най-емблематичните сгради на...
Информация
Информация

Желаете ли да получавате информация, свързана с Aboca, относно нашите продукти или нашите инициативи?

Свържете се с нас