Произвеждаме

Произвеждаме

Произвеждаме

Произвеждаме от семената до крайния продукт, за да създадем качество. Всичко се извършва в рамките на нашите производствени бази чрез изцяло вертикализиран производствен цикъл.

Качеството за нас се простира над ефикасността и безопасността на продуктите и се основава на 100%-ва натуралност, иновативност на формулите и отговорно отношение към околната среда, с особено внимание към устойчивостта; на практика това означава биологично отглеждане, проследяване на целия производствен цикъл, използване на рециклируеми материали.

Разработваме и произвеждаме 69 ефикасни и безопасни продуктови линии в 15 различни фармацевтични форми, за да отговорим на 63 здравни потребности. Нашите 100% натурални и/или биологични продукти се разделят на: усъвършенствани медицински изделия от класове I, IIa и IIb на основата на естествени молекулни комплекси; иновативни хранителни добавки, титрирани и стандартизирани в съответствие с официалната фармакопея; и биологични продукти за топично приложение, характеризиращи се с наличие на съставки от естествен произход и съставки от биологично земеделие.

Чрез вертикалната производствена верига спазваме строгите качествени стандарти във всички етапи на обработката, като гарантираме качеството на суровината и органолептичните ѝ характеристики чрез преработвателни и производствени процеси, които не включват употребата на синтетични химични вещества.