Сушене

Сушене

Aboca за всяка част на растението е дефинирала точно определена процедура на сушене в зависимост от целите за постигане за всяко растение.

Сушенето е изцяло електронно контролирана процедура, за да се гарантира повторяемостта и стандартизирането, то се извършва в специални пещи с термовентилация, в които са вградени клетки за циркулация на въздух с контролирана температура и влажност (между 40° и 60° c) и приключва за различно време между 30 и 150 часа.

Селекция въз основа на физико-механични свойства
От необработената суровина, за да се получи дрогата, частта от растението, която съдържа активните съставки, се преминава през селекция, процес на обработка със специални машини, които позволяват да се получи напълно чист продукт, на който всичките характеристики са дозирани и равномерни.

Самият процес селекция включва различни специфични процедури: вършитба, отделяне, отсяване, рязане и дозиране.