Концентрация

Концентрация

Концентрация

Концентрацията се получава при изпарението под вауум на алкохолния екстракт.

По този начин съставките на течния екстракт се концентрират без да се разпадат.