Екстрация

Екстрация

Екстракцията е ключова фаза, в която Aboca непрекъснато инвестира, както в научни изследвания, така и в ресурси и днес притежава безценно ноу-хау, което позволява да се получи максимума от фитокомплекса.

За всяка билка е точно дефиниран цикълът на екстракция като са взети предвид характеристиките на дрогата, която трябва да се извлече, на активните съставки, които трябва да се концентрират, от традиционната употреба и т.н., затова този цикъл дава точни предписания по какъв начин да се извърши екстракцията:

  • разтворителят, който трябва да се използва и неговият алкохолен градус;
  • съотношение между дрога / ратворител;
  • температура;
  • часове екстракция;
  • брой последователни екстракции.

Използваният алкохол е пшеничен етилов алкохол, както от биологично, така и традиционно производство. Aboca никога не е използвала химични разтворители (хексан, ацето-нитрил, дихлорметан, метанол), а използва вода и ентанол, които освен че са 100% натурални, оказват много слабо влияние на околната среда и са напълно нетоксични.