Помощ за научни изследвания

  • Търсете точни думи, игнорирайте ги, ако са написани с малки букви или главни; думите по-къси от минималната дължина се игнорират.
  • Използвайте думата ИЛИ написана с главни букви, за да получите повече резултати. Пример: котка или куче (търсене на съдържание, което съдържа „котка“ или „куче“).
  • Можете да използвате И написани с главни букви, за да търсите съдържание, което съдържа всички думи, но това е основното поведение. Пример: котка И куче (което е еквивалентно на котешко куче) търси цялото съдържание, съдържащо и „котка“, и „куче“.
  • Използвайте кавички, за да търсите фраза. Пример: „котката яде мишки“.
  • Възможно е да се предшестват думите от знака – да се изключи от търсенето; необходимо е обаче да се въведе поне една дума „положителна“. Пример: cat-dog (съдържанието трябва да съдържа котка и не може да съдържа куче).