Ефективност

Ефективност

Цялата дейност на фирмата, във всяко звено и специфичен отдел, се извършва в името на една обща цел - действията ни днес да не вредят на околната среда и да не увреждат здравето на бъдещите поколения.
Ефективност

Конкретно действията на Aboca в подркрепа на ефективността се пораждат от нейните основополагащи приоритети:

 

  • отглеждане на растенията по метода на биологичното земеделие, без употреба на замърсяващи синтезирани химични вещества, за да се гарантира опазването на околната среда в зоните на производство.
  • следване на изцяло вертикализиран производствен цикъл от семенцето до продукта, при който 30% от захранващата енергия се добива от фотоволтаични панели като се внимава по никакъв начин да не се използват синтезирани вещества;
  • използване на рециклируеми материали като хартия и стъкло за опаковането на продуктике и био хартия като опаковъчен материал;
  • използване на fsc сертифицирана хартия за материалите за комуникация в търговските обекти.

 

Изключителното внимание към околната среда проличава и от малките жестове в ежедневието във фирмата: водата за пиене е само в стъклени бутилки, чашките са от хартия с дървени бъркалки, вместо класическите пластмасови, промотиране на дистанционното обучение чрез платформи за e-learning, за да се избегне въздействието на командировките, което е избор на много местни подизпълнители, за да се стимулира разкриването на филиал с 0 km и т.н.