Отглеждаме

Отглеждаме

Отглеждаме

Отглеждаме директно повече от 80 вида лечебни растения на 1 400 хектара земи между Тоскана и Умбрия чрез метода на биологичното земеделие. Биологично земеделие, регламентирано от Европейския регламент 834/2007, предвижда изключването на химично синтезирани торове и препарати за растителна защита, както и забрана за използване на ГМО.

Цикълът на селскостопанското производство започва от производството на семена и завършва със събирането/изсушаването на растението. Прекият контрол на всички производствени етапи позволява получаването на висококачествена суровина с висока степен на стандартизация, като същевременно гарантира отсъствието на пестициди и замърсители.

Отглежданите растителни сортове са резултат от селекция, която позволява приспособяване към средата на отглеждане. Брането на билките се извършва по време на балсамичния период, тоест, в периода, когато растението предлага максимална качествена и количествена стойност фитокомплекса.

Прилаганите от нас техники на отглеждане съхраняват биологичната структура и равновесие на почвата, така че от 2016 г. нашата компания фигурира в сертификационната система на Biodiversity Alliance, което доказва високото ниво на биоразнообразие на почвата.

Видовете лекарствени растения, които не се поддават на отглеждане в нашата околна среда, се осигуряват чрез споразумения с международна верига за доставки, което ни позволява да гарантираме същите качествени стандарти.

Опитът, научните изследвания и иновациите ни правят предшественици на система за отглеждане, основана на отговорно отношение към природните ресурси, околната среда и биоразнообразието.