Обучение

Обучение

От самото начало на дейността си, Aboca смята за изключително важно да съчетае производствените и търговски инициативи със значителна образователна дейност, предназначена преди всичко към директните клиенти (фармацевти и билкари), но също така към лекарите и потребителите.
Обучение 2

Основната цел на обучението е разпространението на културата, свързана с билките. Като се има предвид, че фитотерапията е алопатична дисциплина и че се позовава на същите принципи, както конвенционалната медицина, е необходимо фармацевти, билкари, здравни работници най-общо казано, да имат правилни и цялостни познания за свойствата, индикациите и противопоказанията на билките, така че да се гарантират на потребителя подходящите натурални средства за добро здраве и състояние на организма.

Друга важна цел на обучителната дейност е да се прилагат тези познания в ежедневната практика: да се предостави по-задълбочена информация, инструменти и методологии за изграждане на професионални съвети, които да допълват с научната си издържаност познанието за нуждите на здравето, на стила на живот и натуралния продукт, дори и да се предвидят комбинации с лекарства или други терапевтични интервенции.

Обучението на Aboca, се опитва да отговори на всички запитвания на своите клиенти, занимава се и с управленческата сфера чрез организирането на специфични курсове, които са предназначени за представяне и дискутиране на техники за мениджмънт, приложими във фармацията и билкарството, така че да се предоставят всички необходими елементи за правилното управление и организация на търговския обект.

 

Aboca се среща всяка година с над 5000 човека, като организира повече от 150 курса в седалището на фирмата и на национална територия, групирани в зависивост от вида на съдържанието:

  • Курсове за техническо усъвършенстване – научно и управление на съвета
  • Курсове за управление

Дори и с партньорите и чуждестранните клиенти Aboca използва същия подход, като поставя солидни бази за сътрудничество чрез обучителна дейност, която предвижда провеждане на уъркшопове за по-задълбочено разглеждане на специфични теми в седалището на фирмата.

През последните години обучението на място в залите на фирмата е подкрепено от on line обучение, така че обучението да бъде по-гъвкаво.

С този инструмент адекватно може да се отговори (заради бързината и целостта) на все по-нарастващия брой запитвания за обучение, да се персонализират в зависимост от запитванията на отделни лица, без да се утежнява извършването на дейности в търговските обекти през работно време

Този тип обучение е стартирало с дигитализацията на материалите за обучение на хартиен носител (Техническо ръководство за обучение) и с използването на най-модени техники за комуникация като видеоконференции и дистанционно обучение.

Предложени са били също така и курсове с акредитация ECM за фармацевти, билкари и педиатри и е било възможно да се структурират специфични системи за проверка на знанията от курсовете на обучение.

И накрая от около 5 години обученията, провеждани от Aboca са обогатени благодарение на важния принос на научната информация за лекарите, чрез организиране на специфични курсове на място и системна обучителна дейност при лекарите-педиатри, провеждана от специализиран персонал по цялата национална територия.

Обучение 3
Обучение 4