Издателска дейност

Издателска дейност

ИЗДАТЕЛСТВО ABOCA - Копия на книги, книги, посветени на изкуството, историческа и научна литература

Aboca Edizioni

Разпространение на медико-ботаническото познание като приоритетна цел.

В античната библиотека, специализизирана на историческа тематика, която се намира в Aboca Museum, се съхраняват хиляди книги за билките и здравето през вековете.

Запознайте се с новия каталог на издателство Aboca

 

Ценни издания – Копия на книги и книги, посветени на изкуството

Издателство Aboca издава копия и анастатичен печат на старинни хербарии и ценни ръкописи, в лимитирана серия от екземпляри, с приложен към тях гаранционен сертификат.

Творбите, са плод на занаятчийски труд, изпипан е всеки техен детайл: печата по модел, избора на хартия, ръчното свързване и изтъркване на хартията, правят така че всеки екземпляр прилича все повече и повече на оригинала и е способен да създаде древни емоции.

Особено внимание е посветено на преиздаването на творби на знатни личност от района на Вал Тиберина в Тоскана, които подсилват връзката между фирмата и района, в който се намира.

Посетете раздел публикации

 

Публикации – Исторически и научни книги

Специализиран сборник на текстове по медицинска ботаника, който илюстрира свойствата на билките и ефикасността на естествените лечебни средства.

Издателство Aboca представя селекция от теми, отнасящи се до фитотерапията, които се разглеждат задълбочено от научна гледна точка от екип от специалисти (лекари, университетски преподаватели, аптекари, химици, технолози, фармацевти, агрономи и т.н.), които работят и/или сътрудничат с центъра за научни изследвания на фирмата.

Целта е да се предложи на читателя все по обновена представа за терапевтичното действие на билките, което въпреки че се основава на традицията, се оценява от най-модерните научни изследвания, които гарантират максимална безопасност и ефикасност.

Посетете раздел публикации