Възпитание

Възпитание

Музей на Aboca

Музеят Aboca Museum, оригинален и уникален музей на билките, събира и завещава на идните поколения хилядолетната история от взаимоотношенията между човека и растенията.

Обучение

От самото начало на дейността си, Aboca смята за изключително важно да съчетае производствените и търговски инициативи със значителна образователна дейност, предназначена преди всичко към директните клиенти (фармацевти и билкари), но също така към лекарите и потребителите.

Издателска дейност

ИЗДАТЕЛСТВО ABOCA – Копия на книги, книги, посветени на изкуството, историческа и научна литература