Общуваме

Общуваме

Общуваме

Обучаваме и информираме, за да разпространяваме култура, наука и начини на живот, както и за да съхраним съзнателно връзката между човешкото здраве и природата.

Общуваме, за да споделяме ценности и знания с цел разпространение на ценностите на компанията.

Обучаваме, за да предадем най-новите научни постижения за свойствата на естествените молекулни комплекси и тяхната стойност за здравето.

Общуването, като форма на обучение и разпространение на научна и културна информация, винаги е била в центъра на нашата философия.

Системно обучаваме и информираме, в Италия и в чужбина, търговската мрежа, специалистите, разпространяващи нашите продукти и лекарите, които ги предписват, чрез програма от срещи и семинари.

Курсове в компанията на място, онлайн видео курсове, дори истински турове, с които довеждаме новите научни доказателства и иновативни продукти до широка аудитория от здравни специалисти в Италия и Европа.

Общуваме и с широката общественост чрез традиционната реклама и мрежата, дейности в търговския обект, събития и шоу програми.

Изданията на Aboca допълват каналите за споделяне на ценностите, които ни отличават: природа, здраве, наука, история, екология, култура и изкуство.