Изследваме

Изследваме

Изследваме

Изследването за нас е ценност, идеал, който ни води новото чрез природата. За здравето, културата и околната среда.
Ricerchiamo

Нашият иновационен капацитет е резултат от постоянни инвестиции в различни изследователски области, които се допълват взаимно. Нашите учени работят в тясно сътрудничество с университети и изследователски институти, с цел откриване на най-добрите молекулни комплекси за различните здравни потребности.

Научноизследователският и развоен сектор получиха 32 национални и международни патента, като въведоха важни иновации, които изиграха и продължават да играят водеща роля в използването на естествените молекулни комплекси във фармацевтичния бранш.

Научноизследователската работа за нас означава откриване, познание, проучване. Това, което първоначално изглеждаше невъзможно, благодарение на научните изследвания стана конкретно: от лиофилизирания мултифракционен екстракт през множество регистрирани патенти до разработката на медицинското изделие и прилагането на новите „омни“ платформи(дисциплини) – геномика, нутригеномика, метаболомика, транскриптомика, към лечебните растения.

Проучвания, които позволяват да се разберат и управляват многобройните сложни комбинации от естествени вещества и въздействието им върху организма. Инвестираме в научните изследвания преди разработването на даден продукт и продължаваме да го правим дори и след това, за да потвърдим неговата ефикасност и безопасност.

Постоянното проучване на естествените научно развити и технологично усъвършенствани молекулни комплекси ни позволява да оптимизираме живота на хората с ефикасни и безопасни продукти.

22 Клинични проучвания


37 Наблюдателни проучвания

1042 Лекарствени видове, открити в експерименталната ботаническа градина


38 Методи за разпознаване

28 Проекти за клетъчна и молекулярна биология

40 Изследователски центрове за национално и международно сътрудничество


42 Изследователски области

15 Патентовани производствени технологии


7 Собствени технологии за добив

1200 Печатни книги от 15-20 век Посветен на терапевтичната стойност на растенията


31064 Дигитализирани и съхранявани стари медицински рецепти


10375 Дигитализирани ботанически листове

53 Метаболитни методи


72 Фитокомплексите се анализират при 100% от състава


85 Аналитични методи


330 Нови екстракти


1124 Нови фракции

200 База данни, достъпна онлайн чрез STN (Scientific and Technical Information Network)

КЛИНИКА
БОТАНИКА
ГЕНЕТИКА
Фармакологична
Фармацевтична техника
ИСТОРИЯ
ФИТОХИМИЯ
библиография