Предприятия

Предприятия

“Моята цел, моето ежедневно предизвикателство от 10 години насам е да постигна отличния съюз между традиция и иновация, за да я концентрирам и включа в продуктите, които разработваме, най-доброто, което само природата, по своята същност, може да ни даде.”


Сабрина Челестини (Sabrina Celestini) – Разработване на продукти
Предприятия

 “Моята работа не е работа, а страст, мисия, която да направи така, че всичко да се насочи в правилната посока. Хубаво е, когато виждам колегите удовлетворени от моята работа.”

Марио Тофанели (Mario Tofanelli) – Производство Aboca

 

“Всичко започва оттук, това е туптящото сърце на производството.”

Лоренцо Чербела (Lorenzo Cerbella) – Отдел Екстракти.

 

“Моята работа е много завладяваща и динамична и ме кара да обръщам непрекъснато внимание на високотехнологичните аналитични методи, сложни математически модели и модерни технологии, за увеличаване на познанията за растенията, които използваме като суровини за нашите продукти.”

Луиза Матоли (Luisa Mattoli) – Ръководител лаборатория за фитохимични изследвания

 

“Моята работа ме изпълва с ентусиазъм и ми позволява да наблюдавам чрез науката за метаболомиката ESI-MS колко е сложна природата. Благодарение на моите изследвания всяко растение, екстракт и готов продукт имат метаболомична идентификациона карта!”

Микела Бурико (Michela Burico) – Служител лаборатория фитохимични изследвания

 

“Всеки ден усещам как моята работа е в хармония с традицията и новите технологии, за да се концентрират смеси от растения с биологично действие, с цел да се получат натурални, стандартизирани и ефикасни продукти.”

Анна Гаетано (Anna Gaetano) – Служител лаборатория фитохимични изследвания