Нашите ценности

Историята на нашата компания е една велика история за иновации

С течение на годините най-важните етапи, моментите, които белязаха нашето развитие, носят знака на научните изследвания.

Във всички дейности на компанията ключовата дума е иновация: от избора на биологичния и 100% натурален продукт до изключителните процеси на извличане и преработка, проведени в съответствие с фармацевтичните стандарти, за да стигнем до създаването на мрежи за селективна дистрибуция, способни да внесат природата в здравната верига.

Логиката на тоталната иновация днес характеризира нашия път на развитие: иновативната концепция и продукт означават нов прочит на патофизиологичните механизми и в същото време търсене в природата на най-подходящите съставки за решаването на проблема, разгледан в светлината на новите научни достижения.

В избора си ние се водехме от ценности, които се утвърдиха с времето: на първо място последователността в желанието да намираме само в природата решения за здравето и благосъстоянието, придружена от смирението, което се конкретизира в постоянни инвестиции, за да докажем научната валидност на нашите идеи и в обучение на хиляди здравни работници.

Всичко това е свързано със сериозен ангажимент и качествена работа, което предполага фокусиране върху хората, за да може да се създаде нещо ново и значимо не само днес, но и в бъдеще.

Смирение, Да не оставаш в нишата, а да приемеш съревнованието с другите

Последователност, Да се търсят решения за здравето само в природата и да се спазват обещанията

Работа, Отговорност и ангажимент за максимално качество