Фитохимия

Фитохимия

Фитохимия

Aboca извършва този тип изследвания предимно в своите лаборатории, които са оборудвани с модерна апаратура като:

HPLC: високоефективна цветна хроматография;
LC-MS ion trap: масспектрометър с течна фаза тип „йонен капан“;
GC-MS: Газов хроматограф с тандем масспектрометър.

Използваните технологии са специфични за всеки компонент, който трябва да се определи. Най-модерни техники като метаболомика (чрез LC-MS ion trap) са необходими за получаването на пръстови отпечатъци “fingerprint” от фитокомплекса, които са идеални за рутинен контрол на качеството, включително и за стабилността, която е особено проблемна за растенията.

Друг много важен аспект за цялостното характеризиране на фитокомплекса е възможността за съотнасяне на биологичното действие на растенията с особени химични съединения.