Технологично-формулационни изследвания

Технологично-формулационни изследвания

Технологично-формулационни изследвания

Aboca винаги е инвестирала в технологичните изследвания. В началото това е било необходимо, за да се развие една модерна и конкурентноспособна фирма, способна да гарантира , безопасност и качество на своите продукти.

Технологията в услугата на сектора на билкарството през 70-те години, когато Aboca е създадена, е била по-скоро изостанала от научна и технологична гледна точка и не е можела да удовлетвори нарастващата потребност от добро здраве и благополучие.

Именно този практичен подход към технологична иновация е станал двигателя, който е позволил на Aboca да стане лидер в сектора.

Технологичните изследвания са продължили през годините и са позволили да се въведат иновации, както в процесите, така и в продуктите и не само във фирмата, но и в целия билкарски сектор.

Технологичните иновации на Aboca, много от които са патентовани, се разпростират от земеделския сектор до сектора на съхранение и трансформация.

Aboca осъществява екстракционни процеси като използва като разтворители за екстракция само смес вода/алкохол в различни градуси, използва освен това лиофилизация (сублимация на ниска температура и във вакуум) като основен процес на екстракция, който позволява да не се използват инертни ексципиенти.

По този начин се гарантират, както ефикасна концентрация на активните съставки, така и пълната цялост на функционалните вещества на фитокомплекса.

Всъщност процесът на лиофилизация не предвижда третиране при висока температура и високата степен на дехидратация на лиофилизирания екстракт гарантира неговото оптимално съхранение във времето.