Предклиника

Предклиника

Предклиника

Този тип изследвания служат основно да се идентифицира действието и ефикасността на растителните екстракти или техните смеси, като се откриват и нови предназначения.

Резултатите от тези изследвания следователно позволяват да се селектират екстракти/фракции на растения, които да се използват в крайните продукти въз основа на обективни научни данни: мощ на биологичното действие и профил на безопасност.

Предклиничните изследвания като изучават взаимодействието на биологичните структури като клетки, тъкани и органи имат също основната задача да обясняват ефектите на фитокомплесите като идентифицират или потвърждават специфични механизми на действие.

Този тип изследвания се правят в сътрудничество с високоспециализирани университетски изследователски центрове по фармакология, физиология и морфология на човека.