Клиника

Клиника

Клиника

Клиничните издледвания представляват основен инструмент за идентифициране у болните, кое лечение или начини на лечение са най-ефикасни.

Aboca прибягва към клинични изследвания, тоест към експерименти върху човека, когато крайният продукт съдържа фракции/екстракти от фитокомплекси, които са особено иновативни и може да се окажат необходими допълнителни научни доказателства, освен библиографичните или предклиничните изследвания.

Особеността на продукта може да се дължи на необичайно съчетание на растения, на особен химичен състав на фракциите, на ново предназначение или на много специфичен здравословен проблем, за който експерименталните модели in vivo и in vitro не са достатъчно предиктивни.