История

История

История

Методично изучаване на исторически текстове за откриване на древни лечебни средства за различни здравословни проблеми, които все още съществуват.

Познаването на историята на фитотерапията е основополагаща в разбирането на принципите й, както и за обаятелната връзка, която свързва човека със света на растенията.

Невралгичният център на историческите изследвания на Aboca е седалището на музея Aboca Museum. Неговият изследователски център, заедно с изследователите и експертите всеки ден се трудят, за да събират огромното културно наследство от света на растенията като се възползват от богато книжно наследство, което се съхранява в Античната библиотека, „хранилище за скъпоценности“ с около 1000 печатни тома, публикувани между 1500 година и началото на 1900 година, всичките посветени на терапевтичната стойност на растенията.