Генетика

Генетика

Генетика

Лабораторията на Aboca за изследвания по клетъчна и молекулярна биология позволява да се прецени способността на един фитоекстракт или на негова фракция да повлияе експресията (или транскрипцията) на опеделени гени, които са свързани с определени здравословни проблеми.

За да бъдат направени тези изследвания се използват изключително акуратни и надежни техники като PCR real-time, наречена още количествена PCR в реално време (rtq-PCR).

При този тип изследвания се правят тестове in vitro като се използват клетки от сертифицирани клетъчни банки, които се излагат на въздействието за определен период от време, следователно се третират, за да се събере и определи РНК прекурсора, който е продукт от настъпила транскрипция на гена.

Лабораторията се занимава също така с аспектите, свързани с безопасността на фитокоплексите, с тестове за оценяване на жизнеността на клетката и други видове тестове in vitro, сред които проби, които позволяват да се идентифицират действия, които не са фармакологични, но от механичен тип като бариерен ефект и муко-адхезивно действие, полезни за медицинските изделия.