Изследваме

Изследваме

Изследваме

Изследването за нас е ценност, идеал, който ни води към новото чрез природата. Ценност в полза на здравето, културата и околната среда.
Изследваме

Нашият иновационен капацитет е резултат от постоянни инвестиции в различни изследователски области, които се допълват взаимно. Нашите учени работят в тясно сътрудничество с университети и изследователски институти, с цел откриване на най-добрите молекулни комплекси за различните здравни потребности.

Научноизследователският и развоен сектор получи 32 национални и международни патента, като въведe важни иновации, които играeха и продължават да играят водеща роля в използването на естествените молекулни комплекси във фармацевтичния бранш.

Научноизследователската работа за нас означава откриване, познание, проучване. Това, което първоначално изглеждаше невъзможно, благодарение на научните изследвания стана конкретно: от лиофилизирания мултифракционен екстракт през множество регистрирани патенти до разработката на медицинското изделие и прилагането на новите „омика“ платформи. (дисциплини) – геномика, нутригеномика, метаболомика, транскриптомика, към лечебните растения.

Проучвания, които позволяват да се разберат и управляват многобройните сложни комбинации от естествени вещества и въздействието им върху организма. Инвестираме в научните изследвания преди разработването на даден продукт и продължаваме да го правим дори и след това, за да потвърдим неговата ефикасност и безопасност.

Постоянното проучване на естествените научно развити и технологично усъвършенствани молекулни комплекси ни позволява да оптимизираме живота на хората с ефикасни и безопасни продукти.

200 бази данни, достъпни онлайн чрез STN (Scientific and Technical Information Network)

40 изследователски центъра


42 изследователски области

28 проекта за клетъчна и молекулярна биология

1042 лекарствени вида, открити в експерименталната ботаническа градина


38 метода за разпознаване

1200 печатни книги от XV - XX век, посветени на терапевтичната стойност на растенията


31064 дигитализирани и съхранявани стари медицински рецепти


10375 дигитализирани ботанически листове

15 Патентовани производствени технологии


7 Собствени технологии за добив

53 метаболитни метода


72 фитокомплекса със 100% анализиран състав


85 аналитични метода


330 нови екстракта


1124 нови фракции

22 Клинични проучвания


37 Наблюдателни проучвания

библиография
ФАРМАКОЛОГИЯ
ГЕНЕТИКА
БОТАНИКА
ИСТОРИЯ
Фармацевтична техника
ФИТОХИМИЯ
КЛИНИКА