Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Произвеждаме

КАЧЕСТВО НА ВСЕКИ ЕТАП

Нашето производство, от полето до крайния продукт, е един постоянен ангажимент да останем верни на 100% натуралното и същевременно да гарантираме най-високо качество във всеки етап, като изключваме употребата на химично синтезирани продукти, ГМО и химически разтворители в цялата производствена верига.

ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Земеделското производство има ключово значение за получаването на ефикасни активни вещества и за гарантирането на качество и стандартизация.

Ние директно произвеждаме повечето от използваните суровини – над 60 вида.

Прилагаме модерно и индустриално земеделие, което същевременно е устойчиво, защото считаме, че това е първата стъпка към здравето на всички живи същества.

БИОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ

Отглеждаме културите, като спазваме стриктно европейския регламент, който изключва употребата на химично синтезирани торове и препарати за растителна защита и ГМО и насърчава екологичните практики за подбор на устойчиви на болести видове и специфични техники на отглеждане (сеитбообращение, зелено торене и др.).

СПАЗВАМЕ GACP

Нашето производство се осъществява при спазване на Good Agricultural and Collection Practices – специфични основни насоки за производството на лекарствени растения.

ОПАЗВАМЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Aboca получи сертификат от Biodiversity Alliance (95/100 точки), който удостоверява биологичното качество на нашите почви и опазването на тяхното биоразнообразие.

1.700+

хектара обща земеделска площ

100%

биологична

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Нашите фабрики са специализирани в управлението на естествените вещества за производство на готови продукти с фармацевтично качество.
Суровините от земеделското производство се екстрахират, фракционират, концентрират и стандартизират за получаване на специализирани патентовани молекулни комплекси, които не са обект на регистрация като генерични.

Всичко това е възможно благодарение на модерните технологии, които позволяват постигане на целите без употреба на органични разтворители, а само с използването на водно-алкохолни смеси и авангардни физични техники за сепарация като ултрафилтрацията.

Произвеждаме 16 фармацевтични форми, всяка в специална среда (включително капки, таблетки, капсули, гранули в саше, спрейове, микроклизми, билкови чайове, мехлеми и гелове).

Високото ниво на индустриална автоматизация в съчетание с интелигентен софтуер за управление на производството и постоянен контрол на операторите гарантират максимално качество и стандартизация, в съответствие с дигиталната еволюция (Фабрика 4.0).

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

Всяка стъпка от нашия процес се ръководи и контролира от специално разработена система за качество, която да гарантира, че производството съответства на най-строгите международни стандарти.
Обучението на персонала, работните процедури и периодичните одити, както вътрешни, така и от компетентните органи, гарантират цялостното качество на нашия бизнес модел.

40.000

квадратни метра заводи, съответстващи на изискванията на GMP