Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Изследваме

СЛОЖНОСТТА НА ПРИРОДАТА

Сложността и интелигентността на природата са ресурси за развитието на медицината. За Aboca това означава нов начин да се грижим за здравето на хората чрез физиологичното действие на 100% натурални вещества, щадящи организма и околната среда.

Винаги сме признавали терапевтичния потенциал на сложните естествени вещества и за повече от 40 години изследвания успяхме да ги пренесем от света на традициите в света на иновациите.

В нашата изследователска система, наречена Evidence-Based Natural, прилагаме критериите на медицината, основана на доказателстваи на системната медицина към натуралните вещества, а всичко това поставяме в служба на здравето на хората.

EVIDENCE-BASED NATURAL: НАШИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ

БИОЛОГИЯ НА СИСТЕМИТЕ

Минаваме през проучване на взаимодействието «молекула-рецептор», за да разберем взаимодействието между сложното естествено вещество и метаболизма на организма. Прилагаме технологии от последно поколение, включително геномика, транскриптомика и протеомика.МЕТАБОЛОМЕН АНАЛИЗ

Минаваме през определянето на титъра на отделното активно вещество в стремежа си да опознаем общия качествен/количествен състав.
Чрез метаболомния анализ определяме и «дигиталния отпечатък» на веществото.


КЛИНИКА

Съчетаваме оценката на конкретната клинична полза с тази на общите параметри, които отчитат хомеостазата на човека и качеството на живот.


74

изследователи

9,5+

милиона евро инвестиции в R&D

32

депозирани и издадени национални и международни патенти и патентни семейства

ДРУГИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изучаваме задълбочено историческите текстове, за да търсим решения от миналото за различните здравословни проблеми.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА

Събираме растения от цял свят и изучаваме терапевтичните им свойства, за да определим потенциално полезни вещества, които да използваме при разработването на продуктите.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ РАЗРАБОТКИ

Ние изследваме оптималната фармацевтична форма за приложение на продукта, за да получим максимална терапевтична полза.

BIG DATA MANAGEMENT

Разчитаме и препращаме данните от изследователските направления чрез изкуствен интелект, който ни позволява да трансформираме големи обеми данни в ценна информация, използваема от всички.

2.000

Gigabyte налични данни