Страни в света

Страни в света

Присъстваме в Италия и в 13 страни по света с 5 преки клона в Испания, Франция, Германия, Полша и САЩ, единствено в професионални канали, главно в аптеките.

Изборът на професионалните канали и големите инвестиции в обучението гарантират на крайния клиент персонализирани и компетентни съвети.